Home > Organisatie > Vacatures & Stages > Vacature Raad van Toezicht

Vacature Raad van Toezicht

De Stichting Pieterskerk Leiden zoekt drie Leden Raad van Toezicht (X/V/M) voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-05-2024


Met haar bijna 900 jaar historie is de Pieterskerk Leiden een van de oudste Rijksmonumenten in Nederland.

De Pieterskerk Leiden is een maatschappelijke onderneming en grotendeels afhankelijk van eigen inkomsten. Deze inkomsten worden onder meer gegenereerd uit culturele en commerciële activiteiten. De Pieterskerk Leiden heeft een volledig gedigitaliseerde en transparante bedrijfsvoering en is voorzien van alle moderne (technische) faciliteiten. De historie van de Pieterskerk Leiden zal de komende jaren herschreven worden, met speciale aandacht voor vrouwengeschiedenis, sociaaleconomische geschiedenis en het Leidse slavernijverleden.

De Stichting Pieterskerk Leiden zoekt drie

Leden van de Raad van Toezicht
4 vergaderingen per jaar

De raad van toezicht bestaat uit zes leden met zittingstermijn van drie jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar.

Kwalificaties
De raad van toezicht streeft ernaar om in de samenstelling een representatieve afspiegeling te zijn van de samenleving en zoekt bij voorkeur leden die meerstemmigheid invulling geven.

De leden van de raad van toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op verschillende aandachtsgebieden. De volgende algemene kwalificaties zijn daarbij van belang:

• Ervaring met toezichthoudende aspecten.
• Politiek en bestuurlijk sensitief;
• Kennis van de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.

In het persoonlijk functioneren beschikken de leden van de raad van toezicht over:

• Een goed gevoel voor verhoudingen met betrekking tot bestuur en toezicht.
• Kritisch vermogen in goede balans met empathie.
• Capaciteit om in een team te werken.
• Inzicht in het functioneren van een organisatie met professionals.

Wij zijn op zoek naar drie leden in de onderstaande profielen

Museaal-historisch profiel
Kennis van historisch erfgoed vanuit verschillende perspectieven en van innovatieve manieren waarop bezoekers dit kunnen ervaren. Kennis van culturele trends en ontwikkelingen en bereid historie te toetsen in de huidige maatschappelijke context.

Financieel Ondernemerschap
Kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicobeheersing. Kennis en ervaring bij culturele en/of maatschappelijke ondernemingen met commerciële gebruikersfuncties.
Een goed inzicht in financiële plannen, rapportages en andere financiële vraagstukken.

Monumentaal beheer
Kennis van het beheer van monumentaal erfgoed. Ruime ervaring in de begeleiding en uitvoer van meerjarig onderhoud en restauraties. Actuele kennis van energietransities in monumenten.

Wat vragen wij?

• Je bent beschikbaar om vier keer per jaar te vergaderen.
• Je bent bereid als klankbord voor de directeur-bestuurder te dienen.
• Je bent bereid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Vergoeding
De functie is onbezoldigd en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Heb je belangstelling?
Stuur dan je korte motivatie en CV vóór 24-05-2024 naar [email protected]. Graag bij je sollicitatie aan te geven op welk profiel je reageert. Er wordt naar gestreefd de procedure eind juni af te ronden.

Meer weten?
Neem per mail contact met ons op voor een telefonische afspraak met de directie.