Home > Organisatie > Ons team

Ons team

De Professionals

Directeur-bestuurder
Frieke Hurkmans
Hoofd cultuur & exploitatie
Nicole Theeuwes
Hoofd collectie- en monumentbeheer & vrijwilligerscoördinator
Raymond van Ruitenburg
Sales & Events
Mark Veerman, Margot Wijtenburg & Julia Janssen
Conservator
Ward Hoskens
Administratie
Bunnig & Partners

De Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onmisbare steunpilaren voor de Pieterskerk Leiden. Samen met de professionals vormen de vrijwilligers een hecht team. Vrijwilligers hebben verschillende rollen, afhankelijk van talenten en interesses kun je worden getraind als rondleider of help je bij de publieksontvangst. Op termijn zullen er ook speciale activiteiten zijn tijdens schoolvakanties.

Wil jij ons ook helpen?
Heb jij belangstelling om vrijwilliger te worden of wil je meer informatie hierover? Stuur ons dan een e-mail.

Raad van Toezicht – Stichting Pieterskerk Leiden

mevrouw mr. H. van Baalen, voorzitter
mevrouw K. van Oort MSM
mevrouw prof. dr. J.P. van der Leun – namens de Universiteit Leiden
de heer G. Kramer MA – namens de Gemeente Leiden
de heer J. Hulscher

De Raad van Toezicht van de Stichting Pieterskerk Leiden voert de werkzaamheden uit zonder financiële vergoeding.

Bestuur – Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden

Vacant, voorzitter
mevrouw F. Hurkmans MSc, secretaris
mevrouw K. van Oort MSM, penningmeester

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden voert de werkzaamheden uit zonder financiële vergoeding.

De Stichting Pieterskerk Leiden heeft ter verwezenlijking van een aantal van haar specifieke doelstellingen de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden opgericht.

Bestuur – De Orde van St. Pieter

de heer H.P.J. Gerla RA, voorzitter
de heer B. van der Vliet, penningmeester
mevrouw K. van Oort MSM – vertegenwoordiging Raad van Toezicht

Het bestuur van de Vereniging De Orde van St. Pieter voert de werkzaamheden uit zonder financiële vergoeding.

 

Raad van Advies

de heer mr. P.F.M. Overmars, voorzitter
de heer mr. drs. L.C. Brinkman
mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis
mevrouw E.M. Timmers-van Klink
de heer mr. M. Zonnevylle
de heer drs. P. Buijs
de heer L. Iterson

De adviesraad van de Stichting Pieterskerk Leiden voert de werkzaamheden uit zonder financiële vergoeding.