Home > Onderhoud & Restauratie

Onderhoud & Restauratie

Renovatie & Restauratie

Bij renovatieonderhoud wordt gebruikgemaakt van hedendaagse materialen en vernieuwingen. Bij restauratie worden onderdelen van het monument in oude stijl hersteld. Bij een monument met de omvang van de Pieterskerk Leiden zijn renovaties en restauraties aan de orde van dag. Tussen 2000-2010 was er een grote restauratie, wat is er toen zoal gedaan?

• De houtconstructie in de kappen werd vervangen;
• De natuurstenen vensters werden gerepareerd en gerestaureerd;
• Het diagonale glas in lood in het gotische model werd teruggebracht;
• Het dak werd voorzien van nieuwe leien en dakgoten;
• De vloerverwarming werd vervangen.

De Stichting Pieterskerk Leiden verdient een deel van het geld voor het onderhoud zelf, maar ons monument blijft overeind door donaties, schenkingen en subsidies.

NL Doet

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie onder de naam NLdoet. De Pieterskerk Leiden doet hier jaarlijks aan mee. Samen met het vaste team van de Pieterskerk Leiden, bedrijven en individuele vrijwilligers die zich eenmalig aanmelden wordt het hele monument schoongemaakt.

De kansel en het koorhek worden in de boenwas gezet. De monumenten en pilaren worden grondig schoongemaakt, deuren worden geverfd. Speciale aandacht gaat uit naar de Kerkmeesterskamer.

 

Onderhoudsprojecten

Onderhoud is een dagelijkse taak in de Pieterskerk Leiden. Soms zijn het renovaties en soms restauraties. De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door renovatie en restauratie professionals, maar soms ook in eigen beheer door de huismeesters van de Pieterskerk Leiden.

Kijk hieronder voor de meest bijzondere onderhoudsprojecten sinds 2013.

Subsidiënten & Fondsen

Bijna dagelijks wordt er gewerkt aan het onderhoud van het monument. Vaak kleiner onderhoud, maar soms ook grote projecten. Met name voor de grote projecten worden financiële bijdragen gevraagd aan verschillende subsidiënten en fondsen.

De ruimhartige bijdragen door de jaren heen zorgen voor het behoud van de Pieterskerk Leiden voor toekomstige generaties. De dankbaarheid van de Pieterskerk Leiden voor al deze giften is zeer groot.