Home > Steun de Leidse Pieterskerk > Schenken & Nalaten

Schenken & Nalaten

Schenken

Periodieke giften – De voordelen
Een periodieke gift heeft als voordeel dat deze ruimer aftrekbaar is bij de belastingen, doordat de Pieterskerk Leiden de culturele ANBI-status heeft. De voorwaarden voor het belastingvoordeel voor periodieke giften zijn:

• De gift is vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst;
• De gift moet minimaal 1x per jaar gedaan worden voor een periode van minimaal 5 jaar;
• De bedragen van de jaarlijkse giften moeten ieder jaar gelijk zijn.

Wil je graag periodiek doneren, vul dan de onderstaande formulieren in of stuur een mail naar de directie voor meer informatie:

Overeenkomst schenking in geld
Betalingsvolmacht schenking in geld

Ik ontvang graag informatie over periodiek schenken.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1 – periodieke gift
jaarlijkse schenking    € 1100
aftrekbaar 125%             € 1375
netto kosten gever        €  419

Voorbeeld 2 – periodieke gift
jaarlijkse schenking    €  500
aftrekbaar 125%             €  625
netto kosten gever        €  191

Eenmalige giften
Iedere eenmalige gift, klein of groot, is zeer welkom. Dit kan gedoneerd worden t.n.v. Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden op ABN-AMRO bank: NL22ABNA0881528307. De aftrek voor eenmalige giften is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Informeer bij een financieel adviseur of check de website www.berekenhet.nl/giften

Nalaten

Met een schenking als onderdeel van een nalatenschap draag je op een bijzondere manier bij aan het behoud van Leids Erfgoed. Overweeg je om de Pieterskerk Leiden op te nemen in een testament, dan zijn er twee mogelijkheden:

Legaat – je kunt in het testament een legaat opnemen voor de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden. Dit is een van tevoren vastgesteld bedrag.

Erfstelling – je kunt de Pieterskerk Leiden in het testament ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. De stichting deelt dan samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap.

Erfstellingen en legaten zijn door de culturele ANBI-status voor de Pieterskerk Leiden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Elke gift komt 100% ten goede aan het behoud van de Pieterskerk Leiden.