Home > Steun de Leidse Pieterskerk > Culturele ANBI Informatie

Culturele ANBI Informatie

Stichting Pieterskerk Leiden

RSIN: 004169049   KvK: 41165061

Directie & Raad van Toezicht: zie ons team

De Directie is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de Stichting Pieterskerk Leiden. De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Contactgegevens: zie contact
Doelstelling: zie missie & visie
Jaarverslagen: zie jaarverslagen

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden

RSIN: 803823745  KvK: 41165062

Bestuur: zie ons team

De Stichting Pieterskerk Leiden heeft ter verwezenlijking van een aantal van haar specifieke doelstellingen de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden opgericht. Dit is een geconsolideerde stichting.

Contactgegevens: zie contact
Doelstelling: zie missie & visie
Jaarverslagen: zie jaarverslagen

Beloningsbeleid

De Stichting Pieterskerk Leiden is een kleine monumentenorganisatie met inkomsten van ± 2 miljoen euro op jaarbasis; het salaris van de directie is hierop afgestemd.

De Raad van Toezicht van de Stichting Pieterskerk Leiden en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Leiden voeren de werkzaamheden uit zonder financiële vergoeding.

De werknemers van de Stichting Pieterskerk Leiden vallen niet onder een cao; voor hen gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving.

De Pieterskerk Leiden hanteert de Fair Practice Code.