Home > Educatie > Onderzoek

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Vragen stellen staat centraal bij wetenschappelijk onderzoek. Vragen over het verleden van de Pieterskerk Leiden en over de betekenis van de kunst en architectuur in het monument.

Daarom stimuleert de Pieterskerk Leiden wetenschappelijk onderzoek. Wij bieden hulp en ondersteuning bij externe onderzoeksvragen. Maar voeren ook eigen wetenschappelijk onderzoek uit. Zo is de conservator van de Pieterskerk Leiden bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, naar de moderne geschiedenis van het monument.

Onderzoek & Onderhoud

Onderzoek speelt ook een belangrijke rol in het behoud van de Pieterskerk Leiden. Zo wordt bij (grote) onderhoudsprojecten en conservering van de collectie, vooraf zorgvuldig onderzoek gedaan.

De Stichting Pieterskerk Leiden is best-practice als het gaat om het digitale beheer van het onderhoud. Dit zorgt voor een strakke meerjarenonderhoudsplanning en voor een optimale beheersbaarheid van de kosten.

De Stichting Pieterskerk Leiden werkt nauw samen met onderzoekspartners en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Boek Pieterskerk Leiden

Negen eeuwen Leidse geschiedenis
De Pieterskerk in Leiden bevat ruim 500 pagina’s en 400 foto’s en afbeeldingen. Hiervoor is er in de restauratieperiode 2000-2010 intensief (bouw)historisch onderzoek gedaan. Deskundigen van de Universiteit Leiden, bouwhistorici en architecten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Pieterskerk Leiden namen samen het initiatief tot deze monografie. De Pieterskerk in Leiden belicht de geschiedenis van het gebouw en het gebruik door negen eeuwen heen.

Eind- en beeldredactie door Elizabeth den Hartog en John Veerman.

De Pieterskerk in Leiden kun je bestellen voor € 39,50 (inclusief verzendkosten binnen NL)